ریشه ی صهیونیزم را بکنیم

ای رجب اردوغان دمی با خویش

بنشین ،فکر کن ، نگردی کیش

تو که از کرد های کشور خویش

می کشی بی هراس و بی تشویش

از چه رو گیر داده ای به اسد

بهر حفظ و بقای کشور خویش؟

نوکر اجنبی نشو  ای دوست

نشود حاصل تو جز تشویش

قصه ی چار گاو را یاد آر

خوردشان شیر با فسانه ی خویش

بعد او نوبت تو خواهد شد

بشنو این پند را تو  زین درویش

کن نصیحت به شیخ عبدالله

نکشد در قطیف ملت خویش

یار ظالم شدست در بحرین

غرق خون کرده است مرفق خویش

ترک کشتار مسلمین سازد

باز گردد درون کشور خویش

و سپاهی گران پدید آریم

به فلسطین کشیم لشکر خویش

ریشه ی صهیونیزم را بکنیم

تا بیابیم  باز عزّت خویش

قدرت مسلمین فزون گردد

چون بیابیم باز وحدت خویش

/ 2 نظر / 3 بازدید
واحد

سلام جناب مهندس عزیز! زیبا سلیس جامع نگر کوبنده و مقتدرانه این توصیف قلبی این حقیر نسبت به سروده ی غرّای شماست! باز هم تبریک![گل]

مصطفی

اول تشکر از حضورتون دوم عذرخواهی بنده به علت عدم اطلاع رسانی به شما در قالب یک رباعی: ای شاعر خوب، عذر من را بپذیر مِن بعد، خبر می دهمت، ماهِ منیر! توفیق نبوده در کنارت باشیم هرگز نشود شهر ز دیدارت سیر! سوم تشکر به خاطر نصیحت شما به اردوغان . لذت بردم . عالی بود. خدانگهدار