در ره کسب توان هسته ای

بود شیرین کام ما از کیک یزد

کیک زردش این حلاوت را فزود

در ره کسب توان هسته ای

اردکان یک سنگری دیگر گشود

ما بری هستیم از بمب اتم

رهبری این حکم را انشا نمود

از غنی سازی نمی پوشیم چشم

بر سر پیمان خود خواهیم بود

/ 1 نظر / 23 بازدید