شهید گمنام

بسم رب الشّهدا

(تقدیم به شهدای گمنام عملیات بیت المقدس)

های عبدالله عبدالله پور *

ای رسیده ازسفر از راه دور

ای تو از بیت المقدّس یادگار

از شما شد مرز ایران ماندگار

نامتان چون قبر زهرا ناشناس

ای شما در آسمانها سرشناس

شیرهای روز، عابدهای شب

روز دشمن تیره زین نجوای شب

جان خود دادید چون آرش به تیر

ازشما شد فتح های چشمگیر

جسمتان برخاک ماند و پر زدید

میهمان خوان حیّ سرمدید

باد و باران دفن کرد اجسادتان

مدتی ماندید دور از دوستان

در تقحّص ها،تجسس هایشان

گشت پیدا ازشما،گاهی نشان

نه پلاکی نه لباسی ،دفتری

استخوانی مانده گاه از پیکری

این عجب نبود چو مولاتان حسین

سر جدا پیکرجدا باشد حسین

پیکرش درخاک شددر کربلا

راس او شد راهی شام بلا

کرد خونش کاخ ظالم سرنگون

تا ابد جاریست این دریای خون

خونتان یک قطره زان دریاستی

محو دشمنها از آن پیداستی

حفظ ایران حاصل خون شما

تا ابد مائیم مدیون شما

*درمراسم تدفین شهدا ،درزمان قرائت تلقین برای هر شهید چنین خطاب شد:اسمع ،افهم یا عبدالله ابن عبدالله...، بنده خدا پسر بنده خدا... و عبدالله عبدالله پور نیزبه همین مضمون میباشد

/ 0 نظر / 7 بازدید