السّلام ای ماه رحمت السّلام

السّلام ای ماه سوز و سازها

السّلام ای ماه پر فیض دعا

السّلام ای ماه مولایم علی

السّلام ای ماه پرواز علی

السّلام ای ماه ما را یار باش

 یار ما در جنگ با اشرار باش

شر نفس خویش را گر کم کنیم

 ارتباط با خدا محکم کنیم

 نیست دگر ترسمان از دشمنان

هست پیروزی ز ماها بیگمان

گر جه دنیا را به ما کردند تنگ

دور باد از ملّت ما رنگ ننگ

از غنی سازی کجا شوئیم دست

دور باد از ملّت ما این شکست

 ای خدا تعجیل فرما در ظهور

تا جهان گردد ز مهدی(عج) پر ز نور

رمضان ١٣٨٧

/ 2 نظر / 5 بازدید
حیدرپناه

تقویم زندگی برگ «بیست و ششم» بودنم را ورق می زند... با سطرهایی از سوال های بی جواب جواب های بی سوال!!!!!!! [گل] بروزم و منتظر نظرات ارزشمندتان!!! [گل] [گل]

مداد

در سحرهای زیبای رمضان دست دعا برداریم برای ظهور آقا امام زمان ،امید بشیریت برای نجات از ظلم و داد استکبار. التماس دعا