(توشیح: انرژی هسته ای حق مسلّم ماست)

ایرا ن  عزیز در همه اعصار بوده است

با اقتدار و  شوکت بسیار بوده  است

(نا برده  رنج گنج میسّر نمیشود)

در گوش او ز شیخ گهربار بوده است

رهپوی راه علم به آفاق بوده است

در نشر علم  منشا افکار بوده است

ژاژ است این که در طلب بمب هسته ایست

یا اینکه در حمایت اشرار بوده است

یک گام برخلاف صداقت نرفته است

بر طبق پادمان همه کار بوده  است

همّت نموده است که تا مستقل شود

در این  طریق ساعی و پرکار بوده است

سال گذشته  سوخت ،طلب کرد از  آژانس

پاسخ خلاف قاعده ی کار بوده است

تامین سوخت خواست ملّت ز دولت است

اعلان آن ز مجلس ابرار بوده است

همّت ،تلاش ،سوخت به ملّت عطا نمود

تحصیل سوخت معجز ایثار بوده است

اینک دگر نیاز  به ایشان نمی برد

سعی و تلاش چاره این کار بوده است

یک چند چوب غفلت  حکّام خورده است

قتل امیر حیله  اغیار بوده است

حیف از امیر  او که به کاشان شهید شد

در چشم دشمنان وطن خار بوده  است

قربان  همّتش که به علم اهتمام داشت

دارالفنون نمونه ی این کار بوده است

مشروطه چون به همّت مردم  به  پای گشت

حفظش ز خون ملّت بیدار بوده  است

سرها به دار شد پی آزادی وطن

شیخ شهید شاهد این کار بوده است

لبها بدوخت پهلوی و  شد عوض رژیم

ظلمش فزون ز دوره ی قاجار  بوده است

ملّت به پای گشت و به اسلام روی  کرد

حذف رژیم حاصل پیکار  بوده است

می خواست  غرب ملّت  ما  را  دهد شکست

تحریم  و جنگ حربه این کار بوده است

آن جام می تهی شد و بشکسته آن سبو

پاسخ ز  ما به خصم جهان خوار بوده است

سرشار صلح باد و صفا  سرزمین ما

ورد دعای  مردم  هشیار بوده است

تعجیل  در ظهور  تو یا صاجب  الزمان

هرصبح وشام بر لب ابرار بوده است

مقصود ملّت است سر  بیت های فوق

در این مسیر یار و مددکار بوده است

( این شعر اصلاح شده شعر قبلی است که در یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ در وبلاگ نوشته شده بود.)

/ 0 نظر / 13 بازدید