پرچم حزب الله

                          بنام خدا

سالی گذشت و پرچم حزب الله

دراهتزاز مانده به اذن الله

منفور عالمی شده اسراییل

محبوب عالمی شده نصر الله

افسانه صلابت اسراییل

باطل شد از صلابت حزب الله

شیران بگاه عرصه پیکارند

شب زاهدان جنبش حزب الله

درانتظارمصلح کل هستند(عج)

شاگردهای مکتب روح الله(ره)

روزی ز راه می رسد آن منجی

همراه اوست عیسی روح الله(ع)

برپاکند عدالت و آزادی

دنیا شود بهشت به اذن الله

سازد رها زفتنه صهیونی

قدس شریف و قوم کلیم الله(ع)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید