# کنشت

نار دوزخ حرام بر طفل است

دستیاران مالک دوزخ                 در فلسطین بهشت سوزاندند خانه و خانواده را با هم               پیروان کنشت سوزاندند بی گنه طفل شیرخواری را           مردم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید