جزایر ما

                              به  نام خدا

ایران سه نقطه دارد

بی معنی است بی آن

بی نقطه خواندنی نیست

نام قشنگ ایران

باشد جزایر ما

چون نقطه های ایران

بنشسته چون نگینی

بر آبهای ایران

بادا بریده هر دست

کز خطه ی دلیران

خواهد جدا بسازد

این نقطه های ایران

/ 0 نظر / 8 بازدید