در سفره های خالی از نان

امروز مولامان علی نیست

تا رو به سومالی نماید

در سفره های خالی از نان

خرما و نان جاری نماید

برخیز تا با نام مولا

سیل کمک اهدا نماییم

گوییم مولا جات خالی

ما پیرو راه شماییم

/ 0 نظر / 4 بازدید