برای زادگاهم اردکان

آسیاب و تنوره ی آن را

باز در حا ل کار می خواهم

آسمان پرازستاره ی تو

عاری از هر غبار می خواهم

نام یونان کوچکت دادند

حفظ این افتخار می خواهم

شهر صلح میان ادیانی

صلح را پایدار می خواهم

مهد زرتشتیان شریف آباد

رونقت برقرار می خواهم

چک چک پیر سبز چک چک را

در دل کوهسار می خواهم

قالی دستباف و زیلو را

هنری ماندگار می خواهم

رنگ رونّاس و سنگ مازاری

چرخشش بر مدار می خواهم

یاد زنجیر دانه ریز تو،در

قصه ها یادگار می خواهم

و قپان های دست ساز تو را

یادگار از تبار می خواهم

قند و قطّاب و لوز و باقلوا

عرق و خشکبار می خواهم

حلوای ارده ،حلوای سوهان

تحفه ی این دیار می خواهم

     خانه های قدیم خشت وگلی

     مهد ایثار و ثار می خواهم

باد از بادگیر در سرداب

اوج گرما بهار می خواهم

مسجد جامع کهنسالت

سالم و استوار می خواهم

    خاتمی(ره) یاور خمینی(ره) بود

   راه او برقرار می خواهم

    شفقی داشتی به گلشن شعر

دفترش ماندگارمیخواهم

   قانعی اولین شهید تو را

 سند  افتخار می خواهم

   درمزار تو لاله بسیار است

     عطر آن لاله زار می خواهم

   دفع اشرار از وطن کردند

   شوکتش استوار می خواهم

   تا که صاحب زمان ظهورکند

    من تو را ماندگار می خواهم

   مردم قانع و قنوت و قنات

در رهش جان نثار می خواهم

 

اسفند 1389

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
حیدرپناه

سلام دوست عزیز ارادتمند بروزیم و منتظر نگاه پرمهرتان.... [گل] سرازیر شده اند ستاره های دنباله دار [گل]

احسان

سلام ......آقای نبی زاده از شعر تو را ماندگار می خواهم در وبلاگ استفاده شد.........................احمدی //////////////////