تا روز حشر نهضت تو برقرار باد

السلام علیک یا روح الله

باز آ، امام،داد بزن ”این تذهبون”

پرهیز ده ز فتنه اموال والبنون

پرهیز ده ز سلطه قدرت،به عقل و دین

پرهیز ده ز تفرقه در بین مسلمین

پرهیز ده ز قطع کلامی به های و هو

ترغیب کن به گوش نمودن به گفتگو

ترغیب کن به وحدت و صلح و برابری

باز آر در مقابل قانون برابری

یادت به خیر باد،بهشتت قرار باد

تا روز حشر نهضت تو برقرار باد

/ 0 نظر / 22 بازدید