غزه+وحدت اسلامی

بیدار شوید از خواب، ای امّت اسلامی
رفتار شما کم  کرد، از قدرت اسلامی
بر کشتن هم مشغول ،دشمن شده اینک غول
بر قدرت او افزود ،این کثرت اسلامی
در غزه بود امروز ، مشغول به خون ریزی
خواهد شکند در هم ،این شوکت اسلامی
روسوی خدا آرید ، از تفرقه برگردید
دشمن بشود نابود ،از وحدت اسلامی
/ 0 نظر / 25 بازدید