در راه کسب رای

من رای میدهم
تو رای میدهی
او رای می دهد
ما رای می دهیم
هر کس که رای بیشتر آورد
اومی شود ریاست جمهور
دست خدای همره او باشد
در راه کسب رای
تبلیغ خویشتن،آری
تخریب دیگران، هرگز
پر رای باد  بیست و چارم* خرداد.
*  این شعر مربوط به انتخابات 22  خرداد 88 بود که در همه  انتخابات صادق است.
/ 0 نظر / 4 بازدید