دهه ی مبارک فجر گرامی باد.

بنام خدا

کاش میشد قلبها پنجاه و هفتی بار دیگر

فارغ از رنگ و ریا و خود پرستی بار دیگر

کاش میشد چشم پوشیدن ز لغزشهای یاران

همچو یزدان کرد ستّارالعیوبی بار دیگر

در طریق کسب آرا خویش را مطرح نمودن

فارغ ازتهمت زدن ، بیهوده گویی ،  بار دیگر

کاش میشد دست در دست حبیبان با صلابت

آیه ی وحدت سرودن دسته جمعی بار دیگر

میشود آری، اگر روزی به دور از صف کشی ها

دست آویزیم بر حبل الهی بار دیگر

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن

در بهار ماه «بهمن» گل شکفت بر تمام شاخه ها بلبل شکفت سوي گردون تيرهاي آه رفت مژده رحمت رسيد و «شاه» رفت در ستم سوزي اين هابيليان شد زباله دان پر از قابيليان «مرد» آمد با سمندي «فجر» پوي با زباني از «عدالت» شرح گوي ظالمان ذبح پرستو کرده اند کشت و زرع مار و زالو کرده اند «پهلوي» سگ توله هاي لوس داشت «امنيت» از سکه و جاسوس داشت «جيره خواران »، خائنين ملک و دين با «خيانت ها» - «جنايت ها» عجين سر به سوداي «شرارت» داشتند دست در «دزدي» و «غارت» داشتند مملکت در دست مشتي کاسه ليس گرگ «آمريکا»- شغال «انگليس» آنچه از «فقه کليني» مانده است يادگاري از «خميني» مانده است تهنيت بادا طلوع آينه بر«امام» ما «علي خامنه» «سيد» والاتبار عصر عشق عارف فتح القلوب نصر عشق از خدا برمردم ايران سلام امت آيينه اي دارد «امام» عاشق «رهبر» ، «امام» و «