صفا و صلح و آزادی

چو ملّت گشت ما ، بگذشت از من

بهاری در زمستان گشت بهمن

برفت از مملکت شاه ستمکار

امام آمد به ایران ماه بهمن

زمین از خون یاران لاله گون شد

و خون جوشید تا دریای خون شد

به پاس حرمت خون شهیدان

نظام ظلم شاهی سرنگون شد

شهیدان جایتان خالیست اینجا

عزیزان یادتان باقیست اینجا

به جای ظلم و استبداد شاهی

صفا و صلح و آزادیست اینجا

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسین قانعی اردکانی

دست من از هربضاعت خالی وشرمنده ام تحفه ای ناچیز بهر دوستان آورده ام از خلیج فارس و از مردمان با صفاش غیرت و میهن پرستی ارمغان آروده ام