روزملّی فناوری هسته ای مبارک باد

ما ایستاده ایم،چون کوه استوار،چون رود پر خروش

ما را هراس نیست،در راه کسب علم،از نعره های بوش

 ما راه خویش را ، هموارمی کنیم،تا قلّه های علم،حتّی اگر بود به ثریا

 فرموده رسول خدا اینست،آینده زان ماست،بی شک و امّا

/ 0 نظر / 6 بازدید