هوشنگ ابتهاج:دلم خون است.

کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع غزه توسط رژیم اشغالگر قدس دل بسیاری از انسان‌های آزاده از جمله هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه) را به درد آورده است. به طوری که او در واکنش به کشتار کودکان فلسطینی در غزه گفت: دلم خون است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/419131/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87

این کلام استاد باعث تولد این شعر و تقدیم به مبارزین دلاور غزه گردید.

 

"دلم خون است"

دلم خون از جنایت های جانی های صهیون است

مصاف سنگ با موشک،هواپیمای جنگی،ناوِ از اندازه بیرون است

ولی یک سو شهادت جوی جمعی جان به لب از ظلم استکبار می رزمند

به دیگر سوی جمعی بزدل ترسو که دنیا را برای خویش می خواهند بی تشویش

از تشویش جان ،از زندگی ساقط

به هر آژیر، چونان موش در سوراخ ها مخفی.

یقین دارم که چونان قبل

پیروزی نصیب مردمان غزه می گردد

فلسطین می شود احیا

و مهمان های غاصب

باز می گردند آنجایی

که با تطمیع ،یا تحمیق

آوردندشان اینجا

فلسطین خانه ی اهل فلسطین است

یهودی با مسلمان با مسیحی در کنار هم

و یار هم

و صبحی این چنین نزدیک خواهد بود

 در آن روز،یاد آرید از خون شهیدانی

که شب را برنتابیدند و جنگیدند و در خون جمله غلتیدند

و ره بر خصم غاصب سد نموده پوزه اش بر خاک مالیدند

به صبح  خوب آزادی

شهیدان جایتان خالی

ولی جای شما از جای ما بهتر بود آری

دعا سازید ما هم چون شما نزد خدا آییم

شهیدان جایتان خالیست ولی یاد شما در ذهن  ها باقیست

فلسطین تا ابد باقیست.

/ 1 نظر / 33 بازدید
میم

سنگی بودم در دستان یک فلسطینی کاش