کُردهای عراق

کُردهای عراق فکر کنید                   کشوری مستقل به پا کردید

از حریم علی ولی الله(ع)                قسمت خویش را جدا کردید

هم حسین شهید(ع) را امروز           هم چنان کوفیان رها کردید

مهر عباس (ع)را به دل دارید            به دل خویشتن جفا کردید

سروری بر عراق واحد را                  به خیالی غلط فنا کردید

راهِ رفتن به کربلا و نجف                 سد به عشّاقِ با وفا کردید

نیست از کارتان خدا راضی             شاد زین کار اشقیا کردید

صهیونیست لعین شده مسرور        شاد اورا کمی شما کردید

دزد امنیت عراق و شام *               شاد زین کار نا بجا کرید

کُردهای عراق فکر کنید                  به صف اتّحاد برگردید

قافیه شد عوض فدای شما             به صفوف جهاد برگردید

هم ز غرب و رژیم صهیونی             وز شیوخ فساد برگردید

بهر تشکیل مجلس نوّاب                بهر امدادِ داد برگردید

دشمنان را اسیر غصه کنید            دوستان شادِ شاد برگردید

*داعش= دزد امنیت عراق و شام


/ 0 نظر / 32 بازدید