گاه دیدار یار می آید

عدل را پاسدار می آید                                     علم را افتخار می آید

لحظات فراق بگذشتند                                      گاه دیدار یار می آید

یار ما کعبه را دهد زینت                                  یا علی گو که یار می آید

اولین یار حضرت احمد                                   مرد با اقتدار می آید

مرد عشق و عبادت و پیکار                              صاحب ذوالفقار می آید

یار مظلوم و دشمن ظالم                                   مرد ایثار و ثار می آید

روز دشوار غزوه خیبر                                    بازوانش به کار می آید

اوست مولای مومنین، آری                               در غدیر این شعار می آید

”لا فتی” شرح قدرتش باشد                               همّتش آشکار می آید

می دهد در نماز انگشتر                                  ” انّما ”یش نثار می آید

وقت هجرت به جای پیغمبر                              خوابد و جان نثار می آید

می کند کعبه را ز بتها پاک                              کعبه را پرده دار می آید

نیست دین بی ولایتش تکمیل                             او ولایت مدار می آید

یار او فاطمه ست دخت رسول                           نسل او پایدار می آید

نظری کن به اوّل هر بیت                                نام نیکوی یار می آید

1389

/ 0 نظر / 26 بازدید