امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است

((امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است))*

چشمم دوباره حالت باران گرفته است

خوش باد حالشان که ز دنیا رهیده اند

هم در جوار رحمت حق آرمیده اند

شیطان دگر مزاحم ایشان نمی شود

فرزند و مال رهزن ایمان نمی شود

قدرت تمام همّت ایشان نمی شود

تزویر و مکر حربه ی ایشان نمی شود

خنجر زپشت بر رفقاشان نمی زنند

چاه از برای کشتن رستم نمی کنند

ملیاردها ریال ز کشور نمی برند

املاک و خانه خارج کشور نمی خرند

چون من اسیر بند هوسها نمی شوند

از بهر دانه صید قفس ها نمی شوند

یارب به حقّ حرمت خون عزیزشان

باقی بدار ملّت ما در طریقشان

باز آر رفتگان ره راست را به راه

ما را ببخش از کرمت لغزش و گناه

* با درود به روان پاک سلمان هراتی که روز بعد از گذاشتن این شعر در وبلاگ توسط یکی از دوستان متوجه شدم قبلا دل ایشان نیز مانند همه ی مردم خوب دیارمان به یاد شهیدان گرفته بوده است.

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
احسان احمدی اردکانی

سلام آقای نبی زاده شما حتما مرا می شناسید فقط مطالب ایران را به روز آوری کنید. دیگر نظری نیست ممنون از سایت خوبتان قربان شما احمدی.