پر رای باد بیست و دو خرداد

بنام خدا

من رای میدهم

تو رای میدهی

او رای می دهد

ما رای می دهیم

هر کس که رای بیشتر آورد

اومی شود ریاست جمهور

دست خدای همره او باشد

در راه کسب رای

تبلیغ خویشتن،آری

تخریب دیگران، هرگز

پر رای باد  بیست و دو خرداد

/ 1 نظر / 5 بازدید
شعر مقاومت

سلام داش حسین بروزم با کلی شعر جدید منتظرما[گل][گل][گل][گل]