اي قدس اي شهر خدا آزاد ميخواهم تو را

اي قدس اي شهر خدا آزاد ميخواهم تو را

معراج گاه مصطفي آزاد ميخواهم تو را

 

اي قبله گاه اولين بهر رسول آخرين

از سلطه صهيونيان آزاد ميخواهم تو را

 

موسي خجل زين قوم دون عيسي دلش لبريز خون

يعقوب هر دم از خدا آزاد ميخواهد تو را

 

باشد سليمان دل غمين ،در دست خود دارد نگين

هر دم ز رب العالمين آزاد ميخواهد تو را

 

تو شهر يک امت نه اي،مخصوص صهيون نيستي

اهل کتاب و اهل دين آزاد ميخواهد تو را

/ 1 نظر / 6 بازدید
مداد

آزاد می خواهيم تورا وبرای آزاديت دعا می کنيم. از بچگی هامون دو آرزو رو دائم تکرار ميکنيم يکی ظهور آقا امام زمان ودوم آزاديه قدس