ماه مهر

ماه مهر است ماه تخته سیاه

راه روشن به سوی علم و رفاه

رو به مکتب نما و درس بخوان

تا شوی اهل دانش و آگاه

حل کنی مشکلات خود با درس

مرد میدان شوی و کاراگاه

رفتن در مسیر علم و عمل

دور دارد تو را ز راه گناه

علم را پاسبان بود ایمان

از ره دین به علم ساز نگاه

بال پرواز علم و ایمان است

بردت تا به سوی قرب ا...

/ 0 نظر / 24 بازدید