اهل دوزخ صبرتان بادا

اهل دوزخ صبرتان بادا که شارون شریر

قاتل صبرا،شتیلا گشت مهمان شما

آتش دوزخ مضاعف گشته از اعمال او

زآتش او تندتر گردیده نیران شما

خواست حزب الله را مقهور شیطان ها کند

آتشی آورده از قانا به انبان شما

بود او را آرزو ایران شود خوار وذلیل

با خود آوردست این حسرت به میدان شما

با جنایاتی که او کردست ،جز جمعی قلیل

پاکتر از دامن اوهست دامان شما

/ 0 نظر / 22 بازدید