سالروز شکست امریکا درطبس

ما از تروریست سخت بیزاریم

ما داغ دوصد ترور به جان داریم

 هفتادودوتن زحزب جمهوری

با با هنر و رئیس جمهوری

بگرفت ترور ز ما به نا مردی

آن روز برای ماچه می کردی

دادی  تو پناه جمله آنها را

تا ضربه زنند بار دیگرمارا

ما حامی ملت فلسطینیم

ما دشمنِ دشمنِ فلسطینیم

توسخت اسیر دست شارونی

تومجری طرح های صهیونی

برگو تروریست تر ز شارون کیست

ازاوتروریست تر به گردون نیست

اوقاتل ملت فلسطین است

ما ضد وئیم جرم ما این است

گفتی سرحمله به ما داری

بسم ا ...اگرکه مدعا داری

این ملک خدای خویش را دارد

کزهر دد و دشمنش امان دارد

این خانه هزار پاسبان دارد

قدری علنی بسی نهان دارد

دیدی به طبس توجلوه ای زآنرا

دیدی به طبس تو خشم یزدان را

طوفان سپر بلای ایران شد

وآن توطئه دفن دربیابان شد

 این خاک کنام شیرمردان است

کفتار زبون فراری از آن است

هرکودک ما حسین فهمیده است

درس شرف از حسین(ع) ، فهمیده است

 درتفرقه ما چو پنج انگشتیم

اما به دهان دشمنان چون مشتیم

/ 1 نظر / 10 بازدید
مسيح

سلام تا شب چشم تو در بيشه ي رويا روييد....... با غزلي چشم انتظارم