مهمانی خدا

آماده می شویم به مهمانی خدا

یارب شفا ببخش به امراض جسم و جان

شعبان برفت ، شد رمضان در افق پدید

یارب به روز عید نما ماه دین عیان

بین داس فتنه می کند از مسلمین درو

یارب عنایتی ، بشود صلح بینشان

مصر است نا مبارک ، شام است غرق خون

درهر دو سوی نام حضرت تو بر زبانشان

ازهرطرف که کشته شود سود با عدوست

جولان ازاین گرفته و سینا ز مصریان

ای کاش اصل همّتشان رو به قدس بود

تا دفع شر و فتنه شود از همه جهان

باید عدو ز خاک فلسطین رود برون

پیغام روز قدس بود با معاندان

/ 0 نظر / 21 بازدید