.باز هم زینب گرفتار بلاست

باز هم زینب گرفتار بلاست

باز هم گویی به دشت کربلاست

باز هم با سنگ او را می زنند

سنگشان امروز این خمپاره هاست

عمرشان کوتاه بادا چون یزید

خواهش زینب به درگاه خداست

پرچم عباس روی گنبدش

همچنان خاری به چشم اشقیاست

گرد صحنش جمع مردانی دلیر

عزمشان برحفظ این صحن وسراست

/ 0 نظر / 20 بازدید