محکومیت اهانت به قران کریم

قربان خدا شوم که با لطف

مشغول نظارت است بر خلق

رحمش به غضب گرفته پیشی

آتش نزند به هیمه خلق

کردند به مصحفش اهانت

برخاست غریو خشم از خلق

نازد به فرشتگان ببینید

فریاد مرا ز سینه خلق

محکوم نموده اند ابرار

این کار سخیف ارذل خلق

/ 0 نظر / 5 بازدید