شهید مرز وطن

شهید مرز وطن میهمان خوان خداست
و قاتلان وی آخر مقیم نیرانند
نه جیش عدل که سرباز جیش شیطانند
نه دوست دار وطن بلکه ضدّ ایرانند
به جیره خواری اغیار شاد و مسرورند
برای رستم ایران شغاد دورانند
من از خدای طلب می کنم هدایتشان
برادران مسلمان ما که حیرانند
بگوی باد بهاری ز ما به پاکستان
مثال زنگی و کافور* از چه ایشانند
به خادم الحرمین شریف گو ایضا
بساط تفرقه را از چه بذر پاشانند
ز هر طرف که شود کشته سود اسرائیل
بود،که قاتل و مقتولها مسلمانند
به دین پاک محمد(ص) دو باره برگردیم
علیه فرقه ی صهیون که ضدّ ایمانند

*بر عکس نهند نام زنگی کافور

/ 0 نظر / 28 بازدید