بانوان روزتان مبارک باد

                          بنام خدا

روز میلاد نور می آید

عرشیان را سرور می آید

روز میلاد مادر پدر است

روشن از او دو دیده پدر است

کوثر است او برای پیغمبر

هست بهر علی بهین همسر

محرم جمله امامان اوست

مقتدای زنان دوران اوست

مادر زینب دلاور اوست

بهرمولا انیس و یاور اوست

 سبب خلقت جهان زهراست

جان پیغمبر و علی زهراست

روز میلاد او مبارک باد

بانوان روزتان مبارک باد

/ 0 نظر / 8 بازدید