ماه صبر و استقامت السّلام

السّلام ای ماه رحمت السّلام

ماه صبر و استقامت السّلام

 السّلام ای لیله̈ القدر السّلام

ماه خلّصنا و الغوث السّلام

السّلام ای ماه سوز و سازها

السّلام ای ماه پر فیض دعا

السّلام ای ماه مولایم علی

السّلام ای ماه پرواز علی

السّلام ای ماه ما را یار باش

 یار ما در جنگ با اشرار باش

شر نفس خویش را گر کم کنیم

 ارتباط با خدا محکم کنیم

 نیست دگر ترسمان از دشمنان

هست پیروزی ز ماها بیگمان

گر جه دنیا را به ما کردند تنگ

دور باد از ملّت ما رنگ ننگ

از غنی سازی کجا شوئیم دست

دور باد از ملّت ما این شکست

 ای خدا تعجیل فرما در ظهور

تا جهان گردد ز مهدی(عج) پر ز نور

/ 0 نظر / 6 بازدید