مسلمین را باد وحدت اهتمام

شد اسد با رای مردم انتخاب

تا نماید صلح را احیا به شام

ارتش و مردم به همراه اسد

می شود پیروز میدان والسّلام

دوره ی سازندگی خواهد رسید

می شود دوران سختی ها تمام

می شود بهر زیارت باز رفت

نزد زینب خواهر و دخت امام

یا رسول الله ،خود بنما دعا

مسلمین را باد وحدت اهتمام

/ 0 نظر / 4 بازدید