ای گل پنهان من -- بهاریه

 می رسد از ره بهار ،موسم دیدار گل

 می رسد از هر طرف ، لشکر بسیار گل

 سبزه دمید ست بر ، دشت و دمن موج موج

 فرش فکندست بر،مقدم شهوار گل

 بلبل زیبا نگر،نغمه زنان پیش گل

 گر چه دلش ریش ریش، می شود از خار گل

 تندر و طوفان و برق،بارش باران ز ابر

 کرده هوا را لطیف،همره ایثار گل

 ای گل پنهان من ، رخ بنما درچمن

 آب به راهت زده ،شبنم رخسار گل

 روی تو گل ،خوی گل ،عمر تو بر عکس گل

 سالم و شاداب زی،یار و پرستار گل 

/ 0 نظر / 10 بازدید