می رسد ماه محرم می رسد ماه عزا

می کشند از مسلمین در جای جای این جهان

جنگ بین مسلمین دیگر نشاید این زمان

شادی دشمن شود حاصل ز کشتار شما

نیست راضی شخص پیغمبر از این کار شما

بانگ یا للمسلمین از برمه می آید به گوش

گر شما مردید زان سو حمله آرید و خروش

غزّه را بار دگر در خون کشیده خصم دون

گر کند فرصت ز لبنان هم بسازد شط خون

بهر امداد  مسلمانان کنون  همّت  کنید

همچوحزب الله خود را وقف این امّت کنید

می رسد ماه محرم می رسد ماه عزا

ماه کشتار حسین بن علی مرتضی(ع)

ماه کشتار عزیزان رسول آخرین(ص)

ماه کشتار مسلمانان به دست مسلمین

 کوفیان توّاب گردیدند بعد از کشتنش

خواستندی انتقام خون او از دشمنش

لیک خود مغلوب گردیدند در جنگ ونبرد

وآن پشیمانی بی موقع دگر سودی نکرد

بی وفایی ماند بر آنها به یاد از آن زمان

این زمان دیگر نشاید اشتباهی آن چنان

قتلگاه غزّه امروز است همچون کربلا

در میانمار است بر جان مسلمانان  بلا

بهر امداد  مسلمانان کنون  همّت  کنید

همچوحزب الله خود را وقف این امّت کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید