صبا رسان تو پیامی ز ما به اوباما

صبا رسان تو پیامی ز ما به اوباما 

بپرس چیست مسئله ی اختلاف او با ما ؟ 

به ملت کهن و اهل دانش و فرهنگ

برای چیست جسارت نموده اوباما ؟

برای کسب کمی رای بیشتر افسوس

نموده پشت به وجدان خویش اوباما

ببسته چشم به بحران غزّه ،می خندد

به صهیونیزم جماعت به مهر  اوباما

اسیر فتنه ی صهیون اگر شود چون بوش

به طبل جنگ زند همچو بوش او با ما

به یاد آورمش از شکستشان به طبس

که گشت حاصلشان چون خدا بدی با ما

به گفتمان تمدن که مبدعش هستیم

هرآنکه روی نماید حمایتش با ما

جهان عاری از بمب هسته ای خواهیم

                                             ولی انرژی پاکش یقین بود با ما

/ 0 نظر / 7 بازدید