می روی ای ماه رحمت

الوداع ای ماه پر خوف وخطر

از نبرد مسلمین با یکدگر

می روی ای ماه رحمت،می رهی

از غم اطفال زخمی در سحر

سفره ی افطار موشک خورده را

دیده ای،زینروست چشمان  تو، تر

غزّه را دشمن گرفته در حصار

بر یمن یارانِ از دشمن بتر

در عراق و شام داعش می کُشد

جنگ را دشمن نموده شعله ور

خود نشسته در کناری در امان

مسلمین را می کُشد بی درد سر

نکته ی خوبی بدیدی ماه خوب

از ظریف و تیم دائم در سفر

عاقبت احقاق حق هسته ای

شد محقق وز جهان شد دفع شر

می روی درخواست کن از ذوالجلال

صلح را سازد به عالم مستقر

می روی عیدانه خواهیم از خدا

ما ظهور منجی کل ِّ بشر

/ 0 نظر / 31 بازدید