شامِ شام، امروز باید روز گردد با نشست

در ژنو ما را نمی خواهند ما را باک نیست
جای ما در بین جمعی فاسد و سفّاک نیست
قصد ما اصلاح بین مسلمین در عالم است
باب طبع عده ای تکفیری هتّاک نیست
شام را خواهند، از ما گوبه ایشان ای صبا
شام جای مار بر دوشان چون ضحّاک نیست
((سوریا الله حامیها)) بود قول اسد
پرچم نصرٌ مِنَ الله یک زمان بر خاک نیست
می شود پیروز ارتش بر همه تکفیریان
دشمنش بیرونی است و ریشه اش در خاک نیست
از بسیج مردم سوری علیه دشمنان
جای امنی بهر دشمن زیر این افلاک نیست
شامِ شام، امروز باید روز گردد با نشست
شاد از این جنگ جز صهیونی ناپاک نیست

/ 1 نظر / 21 بازدید
سید

در ژنو آه کشیدند چرا ایران نیست همه گفتند مردی از شیران نیست حیله کردند بیایید و سپس گفتند نه شرط کردند فلان هست ولی بهمان نیست حرفشان بود که اول اسد از بیشه رود تا اسد هست بهر سگان جولان نیست که به دندان بکشندی جگر خلق خدا اندر آن شهر که یکدم اثر از مردان نیست آنچه در معرکه رفت از کفشان این گرگان نگرفتند که شامات خالی از شیران نیست همه گفتند ژنو آی زنو آی ژنو آی ژنو در هیاهو بخورند آنچه که بر دندان نیست آخر الامر شد اثبات که حل مشکل تا نباشد ایران حل آن امکان نیست