ما ز فردوی* قم نمی گذریم

                              به نام خدا

 گر بهشت برین به ما بخشند

ما ز فردوی* قم نمی گذریم

اهل گفتار و منطق وعقلیم

لیک از حق خود نمی گذریم

ما ز بمب اتم بری هستیم

از انرژی آن نمی گذریم

سوخت را ساختیم در تحریم

از نگهداریش نمی گذریم

گرجهنّم کنند ایران را

ساده از ظلمشان نمی گذریم

همچو ققنوس باز برخیزیم

تا نگیریم حق نمی گذریم

جای امنی برای دشمن نیست

همچو طوفان و برق درگذریم

هرکجایش منافعی باشد

منهدم کرده زود می گذریم

منتظر بر ظهور مولاییم

در طریق وصال می گذریم

 

*(فردو ، برگرفته از کلمه فردوس به معنی بهشت است.)

/ 2 نظر / 8 بازدید
سعيد

به مناسبت 10000 روز اسارت احمد. به روزم با الا كه روح خدايي؛ خدا نگهدارت چه خوب شد نشنيديم "اَيْنَ عَمّارت"‏ يكي شبيه تو را باز آفريده خدا؟ و يا براي دگر بار كرده تكرارت؟ فداييان ره تو عجيب، سر سختند هنوز قلّه ي صهيون اسير سردارت هنوز مي شود از باغ تو انار چيد چشيد مزّه ي ياقوت هاي گفتارت

محسن

×××××× عیدتان مبارک ×××××× صداي كيست چنين دلپذير مي‌آيد؟ كدام چشمه به اين گرمسير مي‌آيد؟ صداي كيست كه اين گونه روشن و گيراست؟ كه بود و كيست كه از اين مسير مي‌آيد؟ چه گفته است مگر جبرييل با احمد؟ صداي كاتب و كلك دبير مي‌آيد خبر به روشني روز در فضا پيچيد خبر دهيد:‌كسي دستگير مي‌آيد كسي بزرگ‌تر از آسمان و هر چه در اوست به دست‌گيري طفل صغير مي‌آيد علي به جاي محمد به انتخاب خدا خبر دهيد: بشيري به نذير مي‌آيد كسي كه به سختي سوهان، به سختي صخره كسي كه به نرمي موج حرير مي‌آيد كسي كه مثل كسي نيست، مثل او تنهاست كسي شبيه خودش، بي‌نظير مي‌آيد خبر دهيد كه: دريا به چشمه خواهد ريخت خر دهيد به ياران: غدير مي‌آيد به سالكان طريق شرافت و شمشير خبر دهيد كه از راه، پير مي‌آيد خبر دهيد به ياران:‌دوباره از بيشه صداي زنده يك شرزه شير مي‌آيد خم غدير به دوش از كرانه‌ها، مردي به آبياري خاك كوير مي‌آيد كسي دوباره به پاي يتيم مي‌سوزد كسي دوباره سراغ فقير مي‌ايد كسي حماسه‌تر از اين حماسه‌هاي سبك كسي كه مرگ به چشمش حقير مي