ظهر عاشورا

                                        بنام خدا

          السّلام علیک یا اباعبداللّه الحسین

ای عزاداران که در سوگم عزاداری کنید

سیل اشک از دیدگان خویشتن جاری کنید

باید از راه و مرام من طرفداری کنید

وز ستمکار زمان ابراز بیزاری کنید

عامل معروف بوده تارک منکر شوید

آمر معروف گشته ناهی از منکر شوید

برنماز خویشتن چون من نمایید اهتمام

ظهر عاشورا در آن بحبوحه جنگ و قیام

چون موذ ّن نغمه تکبیر را کردی تمام

من به پا کردم نمازی ،خود شدم آنرا امام

گر چه دشمن بر سر ما تیر باریدی مدام

من نماز آخرینم را چنین کردم تمام

بانوان باید که از زینب طرفداری کنند

از ستمکار زمان ابراز بیزاری کنند

حرمت خون شهیدان را نگهداری کنند

دین حق را با عفاف خویشتن یاری کنند

تهران محرم 1373:التماس دعا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید