بحرین بحر خون شده از خون مسلمین

ای شیخ غافلی که چه بیداد کرده ای

امداد ظلم حاکم جلاد کرده ای

آل خلیفه را به ستم یار گشته ای

بیداد میکنند و تو امداد کرده ای

عبدالّه است نام تو و بنده ی زری

در جنب کعبه بتکده ایجاد کرده ای

در غزه صهیونیزم چه کشتار میکند

هیچ ای ملک تو زین شهدا یاد کرده ای؟

در حصر غزه یار مبارک شدی و شکر

او گشت سرنگون و تو غمباد کرده ای

ای شاه پرافاده نکردست هیچگاه

((نمرود این عمل که تو شداد کرده ای))

مسجد خراب کرده و قران بسوختی

زین کار قلب دشمن دین شاد کرده ای

((با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو))

با مسلمین به خنجر بیداد کرده ای

بردی حجاب از سر زن های با عفاف

بنگر که را ز کرده ی خود شاد کرده ای

بحرین بحر خون شده از خون مسلمین

ظالم ببین(( چه با گل وشمشاد کرده ای))

ویرانه می شود به یقین کاخ ظلمتان

زین موج خون خلق که ایجاد کرده ای

اشعار داخل ((   )) از محتشم کاشانی است.

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مصطفی

سلام واقعا زیبا بود هرجند دردناک اما استادانه موفق باشید به امید دیدارتان