به آنان که ضحاک را پی زدند

سلامی در این بامدادان فجر
به فجر آفرینان ایام زجر
به آنان که ضحاک را پی زدند
وبانک انالحق سر نی زدند
به آنان که جانباز این ره شدند
به آن سروهایی که کوته شدند
خدایا به خون شهیدان ما
سرافراز کن ملک ایران ما

/ 1 نظر / 24 بازدید
واحد(پیغمبر نت)

سلام بر مهندس نبی زاده ی عزیز... بسیار موجز و زیبا... دست مریزاد...