رمز قانا

رمز قانا
قتل انسان‌ها ندارد افتخار 

قتل انسان‌ها نيارد ايمني  
قتل انسان‌ها نياز اهرمن  

   قلب انسان‌ها نياز ايمني      

قلب انسانها اگر آري به كف

 ميتواني دست يابي بر هدف  

     راي انسانها چو آيد در حساب   

    صلح و آرامش در آيد از صدف                                    

/ 2 نظر / 8 بازدید
مداد

خون و جنگ و تجاوز نميدونم اينا چه پيوندی با حقوق بشر و عدالت داره؟ دنيا منتظره. از خودمون بايد بپرسيم چقدر برای ظهور آقامون دعا می کنيم؟ نازنينا نفسی اسب تجلی زين کن که زمين گوش به زنگ است و زمان چشم به راه

آرام

سلام بر دوست بيدار دل وب نويسم خدا قوت ! ديار مهر با حضورتان خروشيد و امواج اعتراض خود را به ساحل نشينان فراموشكار رساند ضمن تشكر از حضور سبزت در صورت تمايل به ديار بيا متن ترجمه شده ي اعتراض و اسامي افرادي كه براي آنها ارسال شده قابل رويت است اتحاد پيش آمده فرصتي است براي با هم بودنمان در كارهاي گروهي بعد ديار را فراموش نكن ما نيز دوستان آگاهي چون تو را فراموش نميكنيم