سالگرد شفق

هرگز نمیرد آنکه ورا شعر ناب هست

شعرش به ذهن مردم و هم در کتاب هست

روز حساب دفتر اشعارت ای شفق

 دریایی از جواهر و در ، در حساب هست

(سالگرد درگذشت اولین شاعر انقلاب محمد حسین بهجتی اردکانی(شفق)را گرامی میداریم.)

/ 0 نظر / 4 بازدید