فتادست رستم به چاه شغاد

مسئولین محترم را به مطالعه کامل دعای «امام سجاد»(ع) برای مرزداران و عمل به بند بند آن دعوت می کنم:خداوندا درود بر محمد و خاندان او فرست و سرحد کشور مسلمانان را به عزت خود محفوظ دار و نگاهداران آن را به نیروی خود تقویت فرما و از دارائی خود عطای فراوان بر ایشان بخش‏.......

کجا رفت اسباب جنگ و نبرد

نشاید بدینگونه پیکار کرد

کجا رفت پهباد همچون عقاب

کجا رفت رگبار همچون شهاب

کجا رفت آن دیده بانی ز دور

که تا راه بندد به خصم شرور

نفربر چرا نیست رهوارشان

جلیقه چرا نیست خفتانشان

دلیران نیرو هوایی چه شد؟

چرا بهر یاری هوایی نشد؟

چرا بر زمین مانده همچون غراب

چرا نیست در جایگاهش عقاب

فتادست رستم به چاه شغاد

دگر چاره ای نیست ، شد زنده یاد

خدا شد خریدار جان شهید

بود اجر ایشان به نزدش مزید

وطن سرفراز است از خونشان

بماند از ایشان به دوران نشان

بده صبر یارب به اقوامشان

بده استواری به اقدامشان

بده عزم جزمی به فرماندهان

که گیرند بر قلب دشمن نشان

از این پس نشاید دگر کاهلی

بباید شود رفع هر مشکلی

سر مرز باید گرفتن به زور

که دشمن نیافتد به فکر عبور

/ 0 نظر / 28 بازدید