ای بندرِبی ساحل، ای بندرِ بِن سلطان

ای بندرِبی ساحل، ای بندرِ بِن  سلطان

دست تو بود در خون، در سوریه در لبنان

               تو عامل صهیونی،از دین خدا بیرون

وارد شده ای چندیست، در دایره شیطان

عمر تو شود کوتاه ،چون عمر یزیدِ دون

بینی که یدالله است ،فوق همه ی دستان

با حزب خدا در جنگ،محتوم شکست تست

فرموده ی یزدان است ،در مصحف حق، قران

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
سی سیب

سلام باز هم آفرین ،از این که شعر سیاسی هم بلدی خیلی خوشحال شدم.