سالروز آغاز امامت صاحب الزمان مبارک باد

ای وارث محمد ای یادگار حیدر

 

دانای قبر زهرا صاحب زمان کجایی

 

چون مجتبی صبوری،همچون حسین قائم

 

در سجده همچو سجاد، صاحب زمان کجایی

 

درعلم همچو باقر،درصدق همچوصادق

 

درکظم همچو موسی، صاحب زمان کجایی

 

همچون رضا، رضایی،بروعده الهی

 

همچون تقی به تقوا ، صاحب زمان کجایی

 

همچون نقی توهادی،چون عسکری گرفتار

 

در پرده های غیبت ، صاحب زمان کجایی

 

مهرعلیست با تو،با تست تیغ حیدر

 

شاه نسیم و طوفان، صاحب زمان کجایی

 

  دنیا  اسیر گشته در بند ظلم و بیداد

 

ای مصلح جهانی، صاحب زمان کجایی

 

از ظلم و جور و ظالم دیگر اثر نماند

 

روزی که بر سرآید این دوره جدایی

 

مائیم وانتظارت،خواهیم از خدایت

 

تعجیل در ظهورت،، صاحب زمان کجایی

 

عهدی که  با تو بستیم تا حشر هست با ما

 

در قبر هم بگوییم، صاحب زمان کجایی

 

یارب به حق زهرا،تعجیل کن در این امر

 

باشد که بر سر آید این دوره جدائی

/ 0 نظر / 10 بازدید