رمضان می رسد از راه مهیّا گردیم

 

بنام خدا

 

رمضان می رسد از راه مهیّا گردیم

بهرمهمانی الّله مهیّا گردیم

کوله باری ز گنه حاصل عمری که گذشت

توبه سازیم و سبکبار مهیّا گردیم

ظنّ بد برده به یاران زده تهمت بر خلق

معذرت خواسته  زیشان به خدا برگردیم

بهر یکروزه ی دنیا ره عقبی زده ایم

از ره زشت خطا سوی خدا برگردیم

هست شیطان لعین در پی گمراهی ما

یارب امداد کن آزاد و رها برگردیم

گر چه آدم گنهی کرد و برون شد ز بهشت

اصل ما بوده از آنجا و به جا برگردیم

انتظار فرج منجی عالم در دل

هم  پس ازمرگ به فرمان خدابرگردیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
محسن

السلام اي ماه پنهان پشت استهلال ما ما به دنبال تو مي‌گرديم و تو دنبال ما ماه پيدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه محو رؤيت اين ماه يعني نامه اعمال ما خاصه اين شب‌ها كه ابر و باد و باران با من است خاصه اين شبها كه تعريفي ندارد حال ما كاش در تقدير ما باشد همه شب‌هاي قدر كاش حوّل حالنايي‌تر شود اعمال ما ما به استقبال ماه از خويش تا بيرون زديم ماه با پاي خودش آمد به استقبال ما گوشه چشمي به ما بنماي اي ابروهلال تا همه خورشيد گردد روزي امسال ما عليرضا قزوه