پیغام صلابت و نجابت

امروز عقابهای سوری

از گنبد آهنین گذشتند

پیغام صلابت و نجابت

بر صفحه ی کاغذی نوشتند

کردند پیام خویش را پخش

سالم به کنام باز گشتند

افتاده به خصم لرزه امروز

تحقیر از این پیام گشتند

پیغام ز بمب بود بدتر

تهدید به انتقام گشتند

محتوم بود شکست غاصب

برلوح ازل چنین نوشتند

ما منتظریم تا ببینیم

رفتند ز قدس و بر نگشتند

/ 1 نظر / 25 بازدید
صالح

سلام بر دایی حسین عزیز و خوش قریحه آمدیم چند بیت صفا و نور چشیدیم و محظوظ شدیم حفظکم الله