سانچی

برخورد دو اژدهای آتش دربافت آتش به دل کشتی ایران انداخت از شدت انفجار ققنوسم مرد افسوس که او فرصت پرواز نیافت می شد که سیاوشم ز آتش گذرد افسوس که انفجار کارش را ساخت از آتش هجرشان وطن می سوزد قلب همه دوستان از این داغ گداخت بر اهل و عیالشان عطا فرما صبر زیرا که نشد پیکر ایشان را یافت تا هست وطن یاد عزیزش باقیست هر کس پی آبادی این ملک شتافت حسین نبی زاده اردکانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ #سانچی
/ 0 نظر / 72 بازدید