عید فطر مبارک

             

 

عید آمدگشت هنگام وداع

الوداع ای ماه رحمت الوداع

الوداع ای ماه سوز و سازها

الوداع ای ماه پر فیض دعا

الوداع ای لیله̈ القدر الوداع

ماه خلّصنا و الغوث الوداع

رفت ماه رحمت حق در حجاب

ای دل از درگاه حق رخ بر متاب

باز هم درهای رحمت باز هست

در سحر گه می توان با حق نشست

میهمان کم بود مقبولتر

لطف صاحب  خانه بر او بیشتر

بازهم گاهی به یارت سربزن

در  حریم کردگارت پر بزن

باز هم پرواز ده مرغ دعا

تا شوی زین عالم خاکی  رها

گو خدا ، شیطان ز قلبم دور کن

قلب ما از معرفت پر نور  کن

گو خدایا کشورم آباد کن

گو خدایا قدس را آزاد کن

از خدا  خواه اتحاد مسلمین

در پناه حجت حق بر زمین

از خدایت خواه تعجیل ظهور

تا جهان گردد ز مهدی پرز نور

/ 0 نظر / 3 بازدید